Nieuw! Maak kennis met MyDailyLifestyle's PMO Direct en de healthy selfie!Bekijk het filmpje!

Burn-out voorkomen of re-integratie bevorderen

Ruim 30% van het werkgerelateerde verzuim heeft te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals werkdruk of ongewenst gedrag. Conflicten tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en leidinggevenden, privéomstandigheden en life-events kunnen de werk/privé balans verstoren en zorgen voor veel stress. Dit soort situaties kunnen tot een burn-out leiden, waardoor een medewerker 6 tot 9 maanden in de ziektewet zit. Door onze interventie Mentaal Optimaal met coaching van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers in te zetten kan dit worden voorkomen.

Voorkom uitval

Burn-out klachten, veroorzaakt door werk en/of een privé situatie, hebben een negatieve invloed op de concentratie, het geheugen en de manier waarop de medewerker in staat is problemen op te lossen. Hoewel een medewerker met klachten vaak blijft werken, is hij/zij minder effectief. Omdat dit productiviteitsverlies vaak niet zichtbaar is, vormt het een gevaar voor je organisatie. Als een medewerker te veel stress ervaart en minder goed gaat functioneren, heeft dat vaak verzuim tot gevolg.

Ons "Mentaal optimaal" traject met proactieve coaching van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kan uitval worden voorkomen. Onze coaches:
 • leren medewerkers beter om te gaan met werkdruk, spanning en/of ongewenst gedrag;
 • ondersteunen medewerkers om zich te herstellen van life-events;
 • gaat met de medewerkers aan de slag om te achterhalen wat de oorzaak is van de problemen;
 • geven tools hiermee om te gaan zodat zij sneller kan herstellen.

Medewerkers worden weerbaarder en krijgen duurzame grip op hun energiehuishouding. Het traject is praktisch, reflectief en direct toepasbaar zowel op het werk als privé.

Alvast weten wat je kunt doen om burn-out te voorkomen? Bekijk onze video met 9 praktische tips van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers

happy-man.png
happy-woman.png

Bevorder herintreden

Als een medewerker ziek is kunnen onze coaches de medewerker helpen om sneller en beter te reintegreren. Ons traject “Mentaal optimaal” begint met een intake om de persoonlijke situatie in kaart te brengen en te bepalen welk programma nodig is. Na de intake wordt de aanbevolen tijd en kosten van de coaching op een rij gezet: proactief (kort), preventief (middellang) of curatief (lang).

Lang van de werkvloer weg zijn maakt de terugkeer naar het werk vaak moeilijker. In gesprek met je medewerker richten wij ons op wat er nog wel kan en gaan wij met jou als werkgever in gesprek hoe dat (tijdelijk) kan worden vormgegeven. Hiermee kunnen de eerste stappen richting weer aan het werk al eerder gemaakt worden dan gedacht. Tijdens de ondersteuning bespreken wij ook hoe het komt dat sommige taken nog niet gaan, en wat je medewerker nodig heeft om dat ook weer op te pakken.

Samen met de coach:
 • worden de energiereserves van je medewerker aangevuld;
 • krijgt je medewerker inzichten in haar/zijn klachten en de oorzaken hiervan;
 • is er aandacht voor een goede werk/privé balans; 
 • worden praktische acties afgesproken, die helpen om energie op te bouwen. 

Alle trajecten zijn modulair en bestaat uit drie fases: diagnostiek, reflectie en toepassing. De coaching is een combinatie van face-to-face- of videogesprekken en online coaching door middel van de MyDailyLifestyle app en/of website. 

Alvast weten wat je kunt doen bij een medewerker die ziek thuis is met een burn-out? Bekijk onze video met 9 praktische tips hoe om te gaan met uw medewerker

Driegesprek en leiderschapscoaching

Er zijn situaties dat een driegesprek tussen medewerker, werkgever en bedrijfsmaatschappelijk werker wenselijk is. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker kan het gesprek onderling leiden en zo lastige of gevoelige onderwerpen van beide kanten bespreekbaar maken.

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan ook ingezet worden op leiderschapscoaching. Wat heeft de leidinggevende nodig om een krachtige leidinggevende te worden en te blijven en hoe kan de leidinggevende in goed contact blijven met zijn medewerkers? Communicatie skills en reflectie op eigen handelen zijn hierbij van groot belang.

 

Resultaten

Een medewerker die niet uitvalt of een medewerker die sneller en weerbaarder terug aan het werk is!

 • Elk kwartaal, een uitgebreide geanonimiseerde info-graphic op één A4tje
 • Een significante reductie in stressklachten gemeten door de gevalideerde twee dimensionale klachtenlijst (2DKL)
 • Een verbetering in de Werkwaarde van de medewerker
 • Een medewerker die zich fitter voelt en beter presteert

Medewerkers sneller en effectiever re-integreren

Door onze interventie in te zetten kunnen wij medewerkers helpen om uitval te voorkomen of beter te re-integreren. Meer weten? Vraag de brochure aan of neem contact met ons op via info@mydailylifestyle.com of bel 0346-286240.

Naam
Vul a.u.b. uw naam in

Functie
Vul a.u.b. uw functie in

Organisatie
Vul a.u.b. uw organisatie in

Aantal medewerkers in uw organisatie
Invalid Input

Email
Vul a.u.b. uw emailadres in

Telefoonnummer
Invalid Input
Brochure(s)
Selecteer a.u.b. een of meer brochures

Invalid Input

Een afspraak is altijd kosteloos en vrijblijvend.

MyDailyLifestyle is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 certificering betekent dat wij een kwaliteits­management­systeem (QMS) hebben om een hoge klanttevredenheid te leveren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Kleine aanpassingen, groot verschil