Stressreductie door online mindfulness

In Nederland hebben 1 op de 3 werkende mensen stressklachten

Wanneer stress erg lang voortduurt, kan dit leiden tot ernstige mentale en fysieke gezondheidsproblemen zoals een burn-out, depressie, hypertensie en hart- en vaatziekten.  

Eén op de acht werknemers heeft burn-out klachten en de gemiddelde verzuimduur bij burn-out is 189 dagen. Uit onderzoek blijkt dat 16% van alle ziekteverzuimdagen toe te schrijven is aan psychische klachten zoals overspannenheid en burn-out. Overspannenheid en burn-out komen vrijwel in alle leeftijdscategorieën gelijk voor, maar wordt vaker gezien bij hoger opgeleiden en mensen met een sterke arbeidsmoraal.

Een groot deel van de verzuimkosten kunnen voorkomen worden door een gezondere leefstijl, waarin er aandacht is voor voldoende ontspanning. Een kleine investering in preventie kan tot grote besparingen leiden.

Wilt u dat uw werknemers:

  • Effectiever omgaan met stress?
  • Werkdruk doeltreffender hanteren?
  • Positiever denken?
  • Minder piekeren?
  • Innovatiever omgaan met veranderingen?

Dat is gelukkig te leren! Met Bewust beLeven met mindfulness wordt gewerkt aan het verbeteren van de innerlijke balans, meer zelfkennis en verbeterde productiviteit. Het programma is laagdrempelig, praktisch en direct toepasbaar zowel op de werkvloer als in de privésituatie.

Wat kan mindfulness training voor uw medewerkers betekenen?

Iedereen heeft persoonlijke en vaste patronen in het omgaan met stress, werkdruk, veranderingen en zorgen. Het ene patroon is effectiever dan het andere. Bij mindfulness traint uw medewerker de aandacht. Aandacht om bewust in het moment aanwezig te zijn om zo bijvoorbeeld (preventief) stress en angst te herkennen. Door deze herkenning krijgt men zicht op het gebruikelijke reactie patroon. Dit creëert ruimte om anders te reageren, op een manier die effectiever en productiever is. Ter ondersteuning zijn er oefeningen en meditaties voor ontspanning die op elk moment toegepast kunnen worden.

Inspireer uw medewerkers om bewuster en wijzer te zijn

Uw medewerker wordt geïnspireerd om helder naar zichzelf te kijken en met meer wijsheid in het leven te staan. Hierdoor ervaart men meer keuzevrijheid en kan men beter:

  • concentreren en prioriteiten stellen,
  • communiceren onder spanning,
  • handelen vanuit wijsheid en minder vanuit emotie,
  • omgaan met faalangst,
  • gebruik maken van persoonlijke kwaliteiten en die verder ontwikkelen.

Kortom, het vergroten van de stressbestendigheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van mindfulness al vele malen bewezen.

Programma Bewust beLeven met mindfulness - volledig online of online met face-to-face groepsessies

Bewust beLeven met mindfulness is een (online) programma van 8 weken met persoonlijke coaching door een gecertificeerde mindfulness trainer. Aan de hand van weekthema's, interactief (online) contact met de trainer en medecursisten en wekelijkse opdrachten en oefeningen, werkt de deelnemer aan bewustwording en stressvermindering.

Omdat veel medewerkers weinig tijd hebben voor regelmatige groepssessies of omdat ze aarzelen om hun ervaringen met collega’s te delen, is het programma volledig online. Hierdoor wordt de privacy gewaarborgd en is het gemakkelijk voor elk medewerker om het programma te volgen wanneer het hen uitkomt. Voor medewerkers die wel behoefte hebben aan face-to-face begeleiding en groepssessies is er de mogelijkheid om het programma met twee groepsessies te volgen.

Programma Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coaches

 Bewust beLeven met mindfulness - online met groepsessies 

8  

Effectief omgaam met stress

Online met twee face-to-face groepsessies

Mindfulness trainer

Bewust beLeven met mindfulness - volledig online 

8  

Effectief omgaam met stress

Volledig online

Mindfulness trainer

Brochure aanvragen