Workshops

Workshops zijn een laagdrempelige manier om de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de aandacht van uw medewerkers te brengen. Alle workshops zijn niet alleen leerzaam maar ook leuk en interactief zodat uw medewerkers worden geïnspireerd om gezonder te leven. 

Er zijn workshops voor werknemers in reguliere werktijden en er zijn workshops specifiek voor werknemers met onregelmatige werktijden.

Alle workshops kunnen met elkaar gecombineerd worden zodat u aandacht kunt besteden aan alle aspecten van een gezonde leefstijl.   

De workshops duren een uur en een half uur extra als er een lichaamsmeting plaatsvindt. Om de workshop interactief te houden is het maximaal aantal deelnemers per workshop 20.

Workshops voor werknemers met reguliere werktijden

Duur totaal

Coaches

Begeleidings vorm

Lichaams meting

Leef ik gezond?

1 - 1,5 uur 

Diëtist en Sportcoach

Groep (max 20)

Optioneel

Mindfulness als power moment

1 uur

Mindfulness trainer

Groep (max 20)

Nee

Eet ik gezond?

1 - 1,5 uur

Diëtist

Groep (max 20)

Optioneel

Vitaal naar uw werk...vitaal op uw werk!

1 uur

Sportcoach

Groep (max 20)

Nee

Slaap lekker

1 uur 

Leefstijlcoach 

Groep (max 20) 

Nee 

Stress-le(s)

1 uur

Leefstijlcoach 

Groep (max 20) 

Nee 

Brochure aanvragen

 

Workshops specifiek voor onregelmatige werktijden

Duur totaal

Coaches

Begeleidings vorm

Lichaams meting

Uw eetpatroon en ploegendienst

1 - 1,5 uur

Diëtist

Groep (max 20)

Optioneel

Bewegen, goed voor lichaam en geest - onregelmatige diensten

1 uur

Sportcoach

Groep (max 20)

Nee

Slaap lekker ook met onregelmatige diensten

1 uur

Leefstijlcoach

Groep (max 20)

Nee

Stress-le(s)

1 uur

Leefstijlcoach

Groep (max 20)

Nee

Brochure aanvragen

 

Leef ik gezond?

Een interactieve workshop bestaande uit een presentatie, interactie met de groep en een "voeten van de vloer" activiteit, gegeven door een diëtist en een sportcoach.

We vergroten het bewustzijn over gezonde voeding en beweging door het gebruik van feiten & mythen en eyeopeners. Daarnaast doen we verschillende metingen en tests binnen, zoals BMI, energieverbruik en een lifestyle-test. Dit zijn leuke tests die mensen zelf kunnen uitvoeren. We sluiten de workshop af met een aantal simpele fitnessoefeningen die de werknemers op de werkplek uit kunnen voeren. Deze helpen bij het voorkomen van lichamelijke (RSI) klachten en verhogen de alertheid en ontspanning van de werknemer. De workshop wordt afgesloten met een persoonlijke lichaamsmeting (health check) van de deelnemers.

Mocht uw organisatie verzekerd zijn bij Achmea, wordt deze workshop deels vergoed vanuit het Achmea Present pakket. 

Mindfulness als power momentStress free zone

Mindfulness is aandachtstraining en kan uw medewerkers helpen meer in het nu aanwezig te zijn, zonder erover te oordelen. Bij mindfulness richt men de aandacht op het hier-en-nu. In deze korte kennismaking met mindfulness leert uw medewerker om meer bewust in het moment aanwezig te zijn en dit toe te passen in zijn/haar leven en werk. De medewerker leert (preventief) stress en angst te hanteren. Ook is het een kennismaking met ontspanningsoefeningen en meditaties die medewerkers ondersteunen en op elk moment kunnen toepassen.

Deze workshop wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. 

Eet ik gezond?

Tijdens deze workshop vergroten we het bewustzijn en de kennis over gezonde voeding. Door het zelf ervaren, discussiëren en de praktische adviezen, zullen uw medewerkers bewuster gaan nadenken over hun eetgewoontes en nieuwe producten uit gaan proberen.

Een aantal onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is gezonde voeding en waar moet u op letten?
  • Hoe leest u een etiket?
  • Kleine aanpassingen maken een groot verschil! 

Tijdens de proefronde kunnen uw medewerkers gezondere varianten van kaas proeven. Tijdens de workshop voeren wij ook verschillende metingen en tests uit binnen de groep, zoals een BMI- en taillemeting en een lifestyletest. Medewerkers krijgen een rapportage en een algemeen voedingsadvies.

Uw eetpatroon en ploegendienst

Menu Macdonalds

Deze workshop is speciaal gericht op uw ploegendienst medewerkers! Uw eetpatroon in ploegendienst begint met aandachtspunten van voeding bij ploegendienst. Vervolgens zal de diëtist een toelichting geven bij een gezond menu voor een dag-, avond- en nachtdienst. Daarna zullen de medewerkers een aantal gezonde producten proeven, om hen te laten inzien dat gezonde voeding ook smakelijk kan zijn. Aansluitend op het voedingsadvies zullen een aantal eye-openers besproken worden en wordt aangegeven wat de juiste keuze is binnen de eigen kantine. De workshop wordt afgesloten met een persoonlijke lichaamsmeting (health check) van de deelnemers.

Mocht uw organisatie verzekerd zijn bij Achmea, wordt deze workshop deels vergoed vanuit het Achmea Present pakket.

Vitaal naar uw werk...vitaal op uw werk!

In deze workshop wordt volop aandacht gegeven aan een vitale houding en meer beweging. Ideaal voor werknemers met een zittende functie en/of computerwerk. Door houdingscorrectie kunnen veel lichamelijke klachten die veroorzaakt worden door veel zittend werk of een zittende levensstijl verminderd worden. Deze enerverende workshop, waar in theorie en praktijk samenkomen, is ideaal voor RSI-preventie en voor de verbetering van schouder-, nek-, rug- en computergerelateerde klachten.

Deelnemers worden zich bewuster van hun houding en kunnen deze aan het einde van de dag zelf corrigeren. We doen efficiënte oefeningen die zowel thuis als op het werk eenvoudig uit te voeren zijn. Naast een vitale houding komt ook vitaal bewegen op de werkvloer aan bod. We bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw werknemers om actief de dag door te komen.

Beweging, goed voor lichaam en geest - Onregelmatige werktijden

In deze training willen ervaren deelnemers dat beweging goed is voor lichaam en geest. Door regelmatig te bewegen voelt men zich fitter en kan men beter met stress omgaan. Wanneer iemand beweegt verdwijnen zorgen en spanningen naar de achtergrond. Werknemers met onregelmatige werktijden vinden het vaak moeilijk om tijd vrij te maken om te bewegen. Tijdens deze training komen verschillende beweegmogelijkheden aan bod die de deelnemers altijd en overal kunnen doen.

De training begint met het invullen van een beweegdagboek om het dagelijkse beweegpatroon van de deelnemers in kaart te brengen. Deze wordt daarna besproken en uitlegt met informatie en voorbeelden. In de tweede helft van de workshop komen de deelnemers in actie met een aantal oefeningen die gemakkelijk overal gedaan kunnen worden om de conditie te verbeteren.

Slaap lekker

De workshop begint met een uitleg waarom voldoende slaap van goede kwaliteit belangrijk is. Vermoeidheid en de bijbehorende signalen wordt besproken en wat de medewerkers daar zelf aan kunnen doen. Een aantal korte tests en waar/niet waar oefeningen worden gedaan om de werknemers bewuster te maken van hun eigen patronen en voorkeuren (elke persoon is anders). De deelnemers leren een ontspanningsoefening om beter te kunnen inslapen en er wordt afgesloten met praktische tips, die zij dagelijks kunnen toepassen.

 

Slaap lekker, ook met onregelmatige diensten

Werknemers met onregelmatige werktijden ondervinden vaak slaapproblemen. Vaak slapen zij moeilijker in,
de kwaliteit van slapen is slechter en zij slapen niet voldoende. Mensen die slaapproblemen ondervinden zijn vermoeid en ervaren meer stress wat weer tot slaapproblemen kan leiden. Werknemers met onregelmatige diensten werken tegen de biologische klok in waardoor deze verstoord raakt en de oorzaak kan zijn van slaapproblemen.

De workshop begint met een uitleg over hoe de biologische klok het lichaam aanstuurt en waarom voldoende slaap van goede kwaliteit belangrijk is. Met een aantal tips en adviezen wordt er uitgelegd hoe werknemers door middel van bijvoorbeeld voeding, apparatuur, beweging en slaaphygiëne hun slaappatronen kunnen verbeteren. Er wordt afgesloten met praktische tips om beter te kunnen slapen na verschillende diensten en hoe optimaal gebruik te kunnen maken van een Powernap.

Stress les(s)

De training begint met: ‘wat is stress?’ Dat de ene persoon stress ervaart en de ander, in dezelfde situatie, er geen last van heeft, maakt zichtbaar dat stress een persoonlijke ervaring is. Het doel van de workshop is dat de werknemer zijn eigen stresspatroon herkent om daarmee vervolgens te leren om gaan. Het ervaren van langdurige werk/tijdsdruk heeft vaak te maken met de automatische denkpatronen. Hoe eerder de werknemer het inzicht in zijn patronen vergroot, hoe sneller hij effectief met stress om kan gaan. 

In de training worden verschillende oefeningen gedaan, zoals het stoplicht, spanning opbouwen en loslaten en de 1 minute break. Hierdoor krijgt de werknemer ruimte om te werken vanuit vertrouwen en rust.