Dagelijks bewegen

Bewegen, essentieel voor een goede gezondheid

Ongeveer één op de vijf gevallen van een beroerte is te wijten aan lichamelijke inactiviteit. Te weinig bewegen is ook verantwoordelijk voor bijna 20% van de incidentie van een acuut hartinfarct en ongeveer 10% van de incidentie van Diabetes type II. Onvoldoende bewegen is in Nederland jaarlijks verantwoordelijk voor naar schatting ruim 8.000 sterfgevallen (ofwel circa 6% van totaal aantal sterfgevallen) per jaar. 

92% van de Nederlandse bevolking weet dat 30 minuten of meer lichaamsbeweging per dag nodig is voor een goede gezondheid. Het percentage van de Nederlandse bevolking dat voldoende beweegt ligt echter lager. Twee van de drie Nederlanders voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (elke dag 1/2 uur bewegen). Slechts een kwart van de Nederlanders voldoet aan de fitnorm. De fitnorm vereist ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten intensieve lichamelijke activiteit. Circa 27% van de bevolking noemt 'geen tijd' als reden om niet of minder te bewegen. Andere veelgenoemde redenen zijn gezondheidsredenen en de overtuiging dat men al voldoende beweegt (beide ongeveer 25%).

Houd uw werknemers gezond en fit

Voldoende bewegen kan het beloop van een aantal chronische aandoeningen zoals coronaire hartziekten, diabetes mellitus type II, osteoporose, beroerte en depressie gunstig beïnvloeden. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen. Matig intensieve lichamelijke activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits deze regelmatig wordt verricht.

Inactieve Nederlanders hebben een minder positieve houding ten opzichte van bewegen en vinden het vaak niet prettig om te bewegen. Dit in tegenstelling tot Nederlanders die wel bewegen. Onder hen heeft driekwart positieve attitude tegenover bewegen en bijna twee derde vindt het prettig om meer te gaan bewegen. Voor gedragsverandering is het van belang dat iemand zich eerst bewust is van het eigen gedrag en weet wat de risico's van onvoldoende lichamelijke activiteit zijn. Daarnaast is ook de houding ten opzichte van bewegen van invloed op het uiteindelijke gedrag. Ook het geloof in de eigen mogelijkheden om het eigen beweeggedrag te veranderen is van belang (RIVM)

Een groot deel van uw verzuimkosten kunnen worden voorkomen door een gezondere leefstijl, waarin er aandacht is voor goede voeding en voldoende beweging. Een kleine investering in preventie kan tot grote besparingen leiden.

Gezonde werknemers die lekker in hun vel zitten zijn uw belangrijkste bedrijfsmiddel. Net zoals bij andere bedrijfsmiddelen is goed onderhoud belangrijk. Niet alleen om de inzetbaarheid te bevorderen. Vitale werknemers zijn tevreden, gemotiveerd en dus productiever.

Onze unieke multimediale programma's leveren zichtbare resultaten

Wij hebben een aantal programma's ontwikkeld voor zowel werknemers die overdag werken als werknemers die in ploegendienst werken. Wij bieden preventieve en curatieve programma's aan, niet alleen voor het behalen van een gezond lichaamsgewicht maar zeker ook om in een betere lichamelijke conditie te komen. In de programma's leren uw werknemers met hun persoonlijke diëtist en sportcoach een gezonde leefstijl aan waarbij hun vitaliteit verhoogd wordt. Onze programma’s zijn gericht op langdurig resultaat. Onze unieke multimediale aanpak met de combinatie van face-to-face, eCoaching (online) en telefonie verzekert u resultaat. U zult verbetering zien in de vitaliteit en gezondheid van uw werknemers.

Bewegen en ploegendienst

Werken uw medewerkers in wisseldiensten, ploegendiensten of met onregelmatige werktijden?

Door het gebrek aan een vast ritme kunnen uw medewerkers meer moeite hebben om een gezond gewicht te bereiken of te behouden. Het kan lastiger zijn om tijd voor beweging en ontspanning te vinden en door minder slaap en vermoeidheid voelen uw werknemers zich minder vitaal. Voor mensen die onregelmatige werktijden hebben zijn er daarom speciale ploegendienstprogramma's. Deze programma's zijn er op gericht om uw medewerkers te ondersteunen bij het verkrijgen van een gezond eet- en beweegpatroon ondanks de wisselende werktijden. Uw medewerkers leren om te gaan met deze onregelmatigheid en krijgen oefeningen die zowel thuis als op het werk uitgevoerd kunnen worden. De sportcoach stelt een op maat gemaakt beweegplan samen dat uw werknemer stimuleert en motiveert om regelmatig, voldoende te bewegen. Van de diëtist ontvangen zij onder andere, op maat gemaakte voorbeeld dagmenu’s voor verschillende diensten en allerhande persoonlijke tips en adviezen over hun voeding.

Lees de ervaringsverhalen.

Welk programma past het best bij mijn werknemers?

De eerste stap - in uw keuze voor een programma - is het bepalen van de wensen van u en uw werknemers.

Werknemers die gezonder willen eten en hun conditie en fitheid willen verbeteren onder intensievere begeleiding van een diëtist en sportcoach kunnen het programma Actief aan de slag volgen. Dit programma is erg geschikt voor werknemers waarbij lichamelijke fitheid belangrijk is voor hun werkzaamheden.

Voor werknemers met (abdominale) obesitas (BMI >30 of een buikomvang >88 cm/102 cm) is het programma Stok achter de deur geschikt. Dit programma is een intensief 24-weken-programma waarbij er extra aandacht wordt besteed aan gedragsverandering. 

Voor medewerkers met een BMI >30 met een grote tailleomvang een verhoogde bloedsuikerspiegel, cholesterol en/of bloeddruk die na meerdere pogingen met andere diëten nog niet succesvol afgevallen is er het programma Meer resultaten door minder koolhydraten. Bij deze werknemers is er meestal sprake van insuline resistentie (ongevoeligheid) en dat vraagt om een speciale aanpak.

Vervolgens kiest u voor werknemers met reguliere werktijden het reguliere programma en het ploegendienst programma voor werknemers met onregelmatige werktijden.

Programma's Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coaches
Actief aan de slag

12

Fit door gezond eten en meer bewegen

Face-to-face, telefoon en online

Diëtist en Sportcoach

Actief aan de slag - ploegendienst

12

Fit door gezond eten en meer bewegen

Face-to-face, telefoon en online

Diëtist en Sportcoach

Stok achter de deur

24

Fit door afvallen en meer
bewegen

Face-to-face, telefoon en online

Diëtist en Sportcoach

Stok achter de deur - ploegendienst

24

Fit door afvallen en meer
bewegen

Face-to-face, telefoon en online

Diëtist en Sportcoach

Meer resultaten door minder koolhydraten

 24

 Fit door afvallen en meer bewegen

Face-to-face, telefoon en online 

Diëtist en Sportcoach 

Meer resultaten door minder koolhydraten
ploegendienst

24 

Fit door afvallen en meer bewegen 

Face-to-face, telefoon en online 

Diëtist en Sportcoach

Brochure aanvragen

Vergoeding door zorgverzekeraars

Omdat wij met professionals werken, is het mogelijk dat er voor onze programma's een vergoeding gegeven wordt vanuit de aanvullende zorgverzekering. De kosten voor uw bedrijf worden hierdoor gereduceerd en in de meeste gevallen kunnen wij rechtstreeks de declaraties bij de zorgverzekeraar indienen. Bekijk de vergoedingen of neem contact met ons op om te bespreken wat er mogelijk is voor uw bedrijf.