Stoppen met roken en vitaliteit verbeteren

Roken gaat gepaard met meer ziekteverzuim

26% van de Nederlanders rookt, 27% van de mannen en 25% van de vrouwen. Het hoogste percentage van rokers zijn mannen tussen 35 en 54 jaar leeftijd, 30 tot 36% (Nationaalkompas 2012). Onder laagopgeleiden is er sprake van een groter percentage rokers in vergelijking met hoger opgeleiden. Van de lager opgeleiden rookt meer dan 30 procent en van de hoger opgeleiden rooktongeveer 20 procent. 

Het grootste deel van alle nieuwe gevallen van longkanker (91%) en COPD (85%) komt door roken. Ook een aanzienlijk deel van de incidentie van hart- en vaatziekten is toe te wijzen aan roken. Roken gaat gepaard met een slechtere kwaliteit van leven, meer ziekteverzuim en een hoger zorggebruik (Nationaalkompas, 2012).

Werknemers die roken verzuimen gemiddeld vaker per jaar dan niet-rokers. Het aantal dagen dat zij per keer verzuimen neemt toe als werknemers meer dan 30 stuks rookwaren per week roken (TNO, 2010).

Individuele coaching verdubbelt de kans om succesvol te stoppen met roken

Wilt u uw medewerkers ondersteunen bij het stoppen met roken? MyDailyLifestyle kan u hierbij helpen met ons programma Stoppen met roken. De meeste mensen die willen stoppen met roken hebben vaak meerdere pogingen nodig heeft om daadwerkelijk te stoppen. Dit is niet erg omdat de roken van elke poging leert en deze ervaringen zijn belangrijk bij het uiteindelijke stoppen.

Onderzoek toon aan dat intensieve individuele coaching de kans op succes verdubbelt en dat meer coaching de kans van slagen verhoogt. Coaching in combinatie met hulpmiddelen zoals nicotinevervangende middelen kan de kans op succes verder bevorderen (NVM).  

Programma Tabak van roken - een unieke combinatie van telefoon en online coaching

Tabak van roken is een 14-weken-programma met persoonlijke coaching van een stoppen-met-roken-coach. Telefonische coaching is een bewezen effectieve manier om mensen te helpen om te stoppen met roken. Onze ervaring is dat telefonische coaching in combinatie met online coaching nog sterker werkt. Online coaching voegt veel toe. U kunt denken aan bijvoorbeeld het invullen van een rookdagboek, het invullen van een vragenlijsten om de motivatie, gezondheid en eerdere ervaringen in kaart te brengen, de mogelijkheid tot lotgenotencontact en het feit dat de coach altijd bereikbaar is. Deze online mogelijkheden geven dit programma toegevoegde waarde.

Het programma wordt aangeboden in twee modules, een “Stop” module van 5 weken en een “Leefstijl” module van 9 weken. Het doel van de eerste module is om goed voorbereid te stoppen met roken. Na het stoppen start de tweede module. Het doel van de tweede module is het stoppen vol te houden en ondertussen aan de leefstijl te werken, zodat de medewerkers nog lekkerder in hun vel komen te zitten.

Programma Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coaches

Tabak van roken -Stop module

5

 Stoppen met roken 

Telefonische en online coaching

Stoppen met roken coach

Tabak van roken - Leefstijl module

9

Stoppen vol houden en de leefstijl te verbeteren

Telefonische en online coaching

Stoppen met roken coach

Brochure aanvragen