Verbeter het welzijn en de productiviteit van uw medewerkers

48,3% van de Nederlanders heeft overgewicht en ruim 50% voldoet niet aan de beweegnorm. Uit onderzoek blijkt dat er bij medewerkers met overgewicht 13 keer meer verzuim is dan gemiddeld bij medewerkers met een gezond gewicht.

16% van alle ziekteverzuimdagen zijn toe te schrijven aan psychische klachten zoals overspannenheid en burn-out. Eén op de acht werknemers heeft burn-out klachten de gemiddelde verzuimduur bij burn-out is 189 dagen! 

Werknemers die roken verzuimen gemiddeld vaker per jaar dan niet-rokers. Het aantal dagen dat zij per keer verzuimen neemt toe als werknemers meer dan 30 stuks rookwaren per week roken (TNO, 2010).

Vitalere werknemers

Een groot deel van uw verzuimkosten kunnen voorkomen worden door een gezondere leefstijl van uw medewerkers, waarin er aandacht is voor goede voeding, beweging en ontspanning. Een kleine investering in preventie kan tot grote besparingen leiden. Gezonde werknemers die lekker in hun vel zitten zijn uw belangrijkste bedrijfsmiddel. Net zoals bij andere bedrijfsmiddelen is goed onderhoud belangrijk. Niet alleen om de inzetbaarheid te bevorderen. Vitale werknemers zijn tevreden, gemotiveerd en dus productiever.

Voldoende bewegen

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zouden volwassenen vijf dagen per week tenminste dertig minuten matig intensief moeten bewegen. In 2011 kreeg ruim de helft onvoldoende beweging. Werknemers met zittend werk voldoen gemiddeld nog minder vaak aan de norm.

Naast te weinig sporten en bewegen, vormt ook langdurig zitten een risico op gezondheidsklachten. Ook al sporten en bewegen uw medewerkers misschien voldoende in hun vrije tijd, er blijft een risico op gezondheidsklachten als de functie of het beroep periodes van langdurig zitten omvat die zij niet regelmatig onderbreken. Iedereen die door de dag heen regelmatig langer dan een half uur achter elkaar zit, is gebaat bij het inlassen van beweegmomenten.

Onze workshops en evenementen geven uw medewerkers inzicht in hun eigen conditie. Uw medewerkers worden zich bewust van hun eigen conditie en door het volgen van een programma kunnen zij door een diëtist en sportcoach worden begeleid naar een gezonder eet- en beweegpatroon.  

Kantoormedewerker

Regelmatig ontspannen

Een hoog werktempo, het niet goed zelf kunnen regelen van tempo en andere zaken betreffende de taakuitvoering, slechte relaties op het werk, weinig zeggenschap over het werk en de afnemende werkzekerheid onder andere door de flexibilisering van arbeidscontracten. Deze arbeidsomstandigheden kunnen onder andere leiden tot: overspannenheid, burn-out, depressieve klachten en hart- en vaatziekten (RIVM).

Goed kunnen omgaan met veranderingen, ontspannen en een goede balans tussen werk en privé zijn essentiële factoren voor gezonde, vitale medewerkers. Wij bieden een Mindfulness programma of -workshop waarbij uw medewerkers de aandacht traint. Aandacht om bewust in het moment aanwezig te zijn om zo bijvoorbeeld (preventief) stress en angst te herkennen. Door deze herkenning krijgt men zicht op het gebruikelijke reactie patroon. Dit creëert ruimte om anders te reageren, op een manier die effectiever en productiever is.

Gezond etenZalm

Niet alleen ongezond en te veel eten maar ook te weinig beweging en stress is vaak een oorzaak van overgewicht. 48,3% van de Nederlanders heeft overgewicht (BMI >25), inclusief obesitas (BMI >30). Mensen met obesitas hebben 5-12 keer zoveel kans op diabetes type II, en een 2-4 keer zo hoge kans op hartziekten en een aantal vormen van kanker, als mensen met een gezond gewicht. Daarbij is de hoeveelheid buikvet de belangrijkste risicofactor voor het optreden van diabetes type II en hart- en vaatziekten. Ongeveer één op de zeven gevallen van hart- en vaatziekten in Nederland kan toegeschreven worden aan overgewicht (RIVM).

Wij bieden workshops en evenementen om uw medewerkers inzicht te geven in hun voedingspatroon. Daarnaast zijn er preventieve en curatieve programma's om uw medewerkers te begeleiden naar een gezonder voedingspatroon en gewicht. Uw medewerkers worden gecoacht door ervaren diëtisten. Onze programma’s zijn gericht op langdurig resultaat. Door de unieke multimediale aanpak met een combinatie van face-to-face, eCoaching (online) en telefonische ondersteuning verzekeren wij u resultaat. U zult verbetering zien in de vitaliteit en gezondheid van uw werknemers.

Niet roken

26% van de Nederlanders rookt, 27% van de mannen en 25% van de vrouwen. Het hoogste percentage van rokers zijn mannen tussen 35 en 54 jaar, 30 tot 36% (Nationaalkompas 2012). Het grootste deel van alle nieuwe gevallen van longkanker (91%) en COPD (85%) komt door roken. Ook een aanzienlijk deel van de incidentie van hart- en vaatziekten is toe te wijzen aan roken. Roken gaat ook gepaard met een slechtere kwaliteit van leven, meer ziekteverzuim en een hoger zorggebruik (Nationaalkompas, 2012).

Wilt u uw medewerkers ondersteunen bij het stoppen met roken? MyDailyLifestyle kan u hierbij helpen met ons twee-delig Stoppen met roken programma.

Leefstijlprogramma's

Wij bieden een scala aan programma's op het gebied van voeding, beweging, mindfulness en stoppen met roken. Uw werknemers worden persoonlijk begeleid door ervaren coaches. U zult verbetering zien in de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers.

Preventieve programma's Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coach
Weer op uw gewicht

12

Gezond eten en afvallen

Volledig online

Diëtist

Lekker gezond

12

Gezond eten en afvallen

Face-to-face en online

Dietist

Actief aan de slag

12

Gezond eten en afvallen

Face-to-face, telefonisch en online

Diëtist en sportcoach

Curatieve programma's Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coach
Uw nieuwe koers

12

Gezond eten en afvallen

Face-to-face,
telefonisch en online

Diëtist

Stok achter de deur

24

Gezond eten en afvallen

Face-to-face,
telefonisch en online

Dietist en sportcoach

Blijf op pad (vervolgprogramma)

36

Op gewicht blijven

Face-to-face,
telefonisch en online

Diëtist

Brochure aanvragen

 

Programma Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coaches

 Bewust beLeven met mindfulness - online met groepsessies 

8

Effectief omgaam met stress

Online met twee face-to-face groepsessies

Mindfulness trainer

 Bewust beLeven met mindfulness - volledig online 

8

Effectief omgaam met stress

Volledig online

Mindfulness trainer

Brochure aanvragen

 

Programma Duur (weken) Doel Begeleidingsvorm Coaches

Tabak van roken - stop module

5

 Stoppen met roken 

Telefonische en online coaching

Stoppen met roken coach

Tabak van roken - leefstijl module

9

Stoppen vol houden en de leefstijl te verbeteren

Telefonische en online coaching

Stoppen met roken coach

Brochure aanvragen

Gezondheidsevenementen

Wij bieden verschillende workshops, health checks, testen en bewustwordings-tools om een gezonde leefstijl binnen uw organisatie op de kaart te zetten. Kies uit de onderstaande tabel welke evenementen u in uw "Wellness Week" of " - Dag" wilt plannen.

Het is mogelijk om een compleet Gezondheidsplein te organiseren met bijbehorende stands, metingen en health checks. Neem voor meer informatie of een maatwerk evenement contact met ons op.

Gezondheidsevenement

Duur totaal

Duur per deelnemer

Coaches

Begeleidingsvorm

Lichaamsmeting

Meten is Weten stand

1 dag of halve dag

3-4 min.

Diëtist (sportcoach-optioneel)

Individueel

Ja

Voedings APK

1 dag of halve dag

15 min

Diëtist

Individueel

Nee

Health check

1 dag of halve dag

15 min

Diëtist en sportcoach

Individueel

Ja

Brochure aanvragen

Workshops

Workshops zijn een laagdrempelige manier om de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de aandacht van uw werknemers te brengen. Deze workshops zijn niet alleen leerzaam maar ook leuk en interactief zodat uw medewerkers worden geïnspireerd om gezonder te leven. 

De workshops duren een uur en een half uur extra als er een lichaamsmeting plaatsvindt. Om de workshop interactief te houden is het maximaal aantal deelnemers per workshop 20.

Workshop

Duur totaal

Duur per deelnemer

Coaches

Begeleidingsvorm

Lichaamsmeting

Leef ik gezond?

1 - 1,5 uur

n.v.t.

Diëtist en Sportcoach

Groep (max 20)

Optioneel

Mindfulness als power moment

1 uur

n.v.t.

Mindfulness trainer

Groep (max 20)

Nee

Eet ik gezond?

1 - 1,5 uur

n.v.t.

Diëtist

Groep (max 20)

Optioneel

Vitaal naar uw werk, vitaal op uw werk! 1 uur n.v.t. Sportcoach

Groep (max 20)

Nee
Bewegen, goed voor lichaam en geest

1 uur

n.v.t.

Sportcoach

Groep (max 20)

Nee

Slaap lekker

1 uur

n.v.t.

Leefstijlcoach

Groep (max 20)

Nee

Stress Les(s)

1 uur

n.v.t.

Leefstijlcoach

Groep (max 20)

Nee

Brochure aanvragen

Vergoeding door zorgverzekeraars

Omdat wij met professionals werken, is het mogelijk dat er voor onze programma's een vergoeding gegeven wordt vanuit de aanvullende zorgverzekering. De kosten voor uw bedrijf worden hierdoor gereduceerd en in de meeste gevallen kunnen wij rechtstreeks de declaraties bij de zorgverzekeraar indienen. Bekijk de vergoedingen of neem contact met ons op om te bespreken wat er mogelijk is voor uw bedrijf.